შენი მოგების
დასაწყისი

გააკეთე პირველი დეპოზიტი

და მიიღე ბონუსი საჩუქრად

100₾+ დეპოზიტი = 200₾ ბონუსი

შემოიტანე მინიმუმ 100₾ და დამატებით მიიღე 200₾ საჩუქრად

გაითვალისწინე!

 • Welcome ბონუსის მისაღებად აუცილებელია მოთამაშემ გაიაროს რეგისტრაცია, ვერიფიკაცია და გააკეთოს პირველი დეპოზიტი 1 ივლისს 00:00 საათის შემდეგ.
 • პირველი დეპოზიტის თანხა უნდა იყოს მინიმუმ 100₾. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი არ დაირიცხება.
 • სხვა უფრო დაბალი თანხის (მაგ.:15₾) შემოტანის შემთხვევაში ბონუსი არ გაიცემა.
 • ბონუს თანხის მისაღებად აუცილებელია რეგისტრაცია, ვერიფიკაციის გავლა და შემდეგ პირველი დეპოზიტის გაკეთება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი არ დაირიცხება.
 • ბონუს თანხა დაირიცხება პირველი დეპოზიტის განთავსებისთანავე.
 • მოთამაშეს შეუძლია უარი თქვას ბონუსზე და აქციის პირობების შეუსრულებლად, ევროპაბეთის წესების მიხედვით, გაიტანოს დეპოზიტის თანხა.
 • მოთამაშე ვერ მიიღებს ან ჩამოეჭრება უკვე მიღებული ბონუსი თუ საკუთარ თანხას:
  • განათავსებს სპორტში 1.2-ზე ნაკლები კოეფიციენტის მქონე პოზიციაზე. ბილეთში შემავალი ყველა პოზიცია უნდა აკმაყოფილებდეს მინ. კოეფიციენტის შეზღუდვას.
  • მაგიდის თამაშებსა და პოკერში განზრახ წააგებს სხვა მოთამაშესთან.
  • ლაივ სამორინეში, რულეტის მაგიდაზე თამაშის დროს, მოთამაშის მიერ ერთ სპინზე განთავსებული ფსონები მოიცავს სათამაშო ბორბლის მინდორზე არსებული რიცხვების 70%-ზე მეტს.
 • ბონუსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი მომხმარებლებისთვის.

ბონუსის გამოყენება

 • ბონუსის გამოყენების ვადა - 5 დღე.
 • ბონუს თანხის გამოყენება შესაძლებელია ყველგან Boom-ის, პოკერისა და მაგიდის თამაშების გარდა.
 • ბონუს თანხის ან ბონუს თანხით მოგებული პრიზის გასატანად, აუცილებელია:
  • ბონუს თანხაზე 20-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება სპორტში/ვირტუალურ სპორტში;
  • ბონუს თანხაზე 30-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება სლოტებში;
  • ბონუს თანხაზე 40-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება ლაივ სამორინეში;
  • ბონუს თანხაზე 20-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება კენოში.
წესები და პირობები
როგორ მივიღო Welcome Bonus?
 • Welcome Bonus-ის მისაღებად მოთამაშემ 1 ივლისს 00:00 საათის შემდეგ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, ვერიფიკაცია და გააკეთოს პირველი დეპოზიტი.
 • მოთამაშემ უნდა გააკეთოს პირველი დეპოზიტი და თანხა უნდა იყოს მინიმუმ 100₾. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი არ დაირიცხება.
 • მოთამაშემ უნდა გაათამაშოს პირველი დეპოზიტის 100%.
როდის დაირიცხება Welcome Bonus?
 • პირველი დეპოზიტის განთავსებისთანავე, მოთამაშის ანგარიშზე დაირიცხება 200₾-ის რაოდენობის ტოლი ბონუსი.
რა შემთხვევაში ვერ მივიღებ ან ჩამომეჭრება ბონუსი?
 • მოთამაშე ვერ მიიღებს ან ჩამოეჭრება უკვე მიღებული ბონუსი თუ საკუთარ თანხას:
  • სპორტში განათავსებს 1.2-ზე ნაკლები კოეფიციენტის მქონე პოზიციაზე. ბილეთში შემავალი ყველა პოზიცია უნდა აკმაყოფილებდეს მინ. კოეფიციენტის შეზღუდვას.
  • მაგიდის თამაშებსა და პოკერში განზრახ წააგებს სხვა მოთამაშესთან.
  • ლაივ სამორინეში, რულეტის მაგიდაზე თამაშის დროს, მოთამაშის მიერ ერთ სპინზე განთავსებული ფსონები მოიცავს სათამაშო ბორბლის მინდორზე არსებული რიცხვების 70%-ზე მეტს.
როგორ გავათამაშო ბონუსი?
 • საკუთარი თანხის გათამაშების შემდეგ შესაძლებელია ბონუს თანხით თამაში.
 • ბონუსის გამოყენების ვადაა 5 დღე.
 • ბონუს თანხის გამოყენება შესაძლებელია ყველგან, BOOM-ის, პოკერის და მაგიდის თამაშების გარდა.
 • ბონუს თანხით მოგებული პრიზის გასატანად საჭიროა:
  • ბონუსზე 20 -ჯერ მეტი თანხის გათამაშება სპორტში/ვირტუალურ სპორტში.
  • ბონუსზე 30 -ჯერ მეტი თანხის გათამაშება სლოტებში.
  • ბონუსზე 20 -ჯერ მეტი თანხის გათამაშება კენოში.
  • ბონუსზე 40-ჯერ მეტი თანხის გათამაშება ლაივ კაზინოში.
 • მაგალითად, თუ მოთამაშემ შემოიტანა 110₾ და მიიღო 200₾ ბონუსის სახით, ეს ნიშნავს, რომ:
  • სპორტში/ვირტუალურ სპორტსა და კენოში საჭიროა გაათამაშოს 200*20 = 4000₾.
  • სლოტებში საჭიროა გაათამაშოს 200*30=6000₾.
  • ლაივ კაზინოს თამაშებში საჭიროა გაათამაშოს 200*40=8000₾.
შესაძლებელია თუ არა ბონუსის პროგრესის შემოწმება?
 • მოთამაშეს ბონუსის პროგრესის პროცენტული მაჩვენებლის შემოწმება აქტიური „ბონუსების“ განყოფილებიდან შეუძლია.
 • პროგრესის 100%-ზე შესრულების შემთხვევაში პროცენტული მაჩვენებელი „ბონუსების“ განყოფილებიდან გაქრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბონუსის პირობა შესრულებულია და მოთამაშეს უკვე შეუძლია თანხის განაღდება.
შესაძლებელია თუ არა ბონუს შეთავაზებაზე უარის თქმა?
 • მოთამაშეს შეუძლია უარი თქვას ბონუსზე და აქციის პირობების შეუსრულებლად, ევროპაბეთის წესების მიხედვით, გაიტანოს დეპოზიტის თანხა.
 • მოთამაშეს საკუთარ ანგარიშში, აქტიური „ბონუსები“-ს განყოფილებიდან შეუძლია ბონუს შეთავაზების გაუქმება.
 • ბონუსის გაუქმების შემთხვევაში, მოთამაშეს ავტომატურად ჩამოეჭრება მხოლოდ ბონუს თანხით მოგებული თანხა.
 • სპორტში აქტიური ბილეთის არსებობის შემთხვევაში, ბონუსის გაუქმება ბილეთის ასახვამდე შეუძლებელია.
ზოგადი
 • ბონუსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი მომხმარებლებისთვის.
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას.
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება აქციის პირობებში. კომპანია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს ცვლილებების გამოქვეყნებას, ხოლო მოთამაშე ვალდებულია ეტაპობრივად გაეცნოს www.europebet.com ვებ გვერდზე არსებულ აქციის წესებს.

სხვა აქციები

10 000 000₾
ჩაერთე ფრიროლების უპრეცედენტო სერიაში
გაიგე მეტი
N Card
ახალი თაობის N CARD უკონტაქტო გადახდის ფუნქციით
გაიგე მეტი