დადე უფასო ფსონი ყოველდღე

და მოხვდი სამი სახის ლიდერბორდში
გამოცნობილი კოეფიციენტების ჯამით

მოხვდი ყოველდღიურ ლიდერბორდში
მხოლოდ უფასო ფსონის დადებით

გამოცნობილი კოეფიციენტების ჯამი = ქულა ლიდერბორდში

 • მოთამაშეს უფასო ფსონის დადება შეუძლია ყოველდღე, დღეში ერთხელ
 • ლიდერბორდი განახლდება ყოველი დღის ბოლოს 04:00 საათზე.
 • პრიზები დაირიცხება ავტომატურად, ლიდერბორდის დასრულებისთანავე
 • უფასო ფსონის დადება შესაძლებელია ახალი სპორტის გვერდზე გამოტანილ სპეციალურ აპლიკაციაში ყოველდღიურად.

ყოველდღიური ლიდერბორდი

TOP200, 1 500₾ ფრიბეთების ლიდერბორდი

ადგილი
პრიზი
1 50₾ ფრიბეთი
2 40₾ ფრიბეთი
3 30₾ ფრიბეთი
4 25₾ ფრიბეთი
5 25₾ ფრიბეთი
6 25₾ ფრიბეთი
7 20₾ ფრიბეთი
8 20₾ ფრიბეთი
9 20₾ ფრიბეთი
10 20₾ ფრიბეთი
11 15₾ ფრიბეთი
12 15₾ ფრიბეთი
13 15₾ ფრიბეთი
14 15₾ ფრიბეთი
15 15₾ ფრიბეთი
16 15₾ ფრიბეთი
17 15₾ ფრიბეთი
18 15₾ ფრიბეთი
19 15₾ ფრიბეთი
20 15₾ ფრიბეთი
21 15₾ ფრიბეთი
22 15₾ ფრიბეთი
23 15₾ ფრიბეთი
24 15₾ ფრიბეთი
25 15₾ ფრიბეთი
26 10₾ ფრიბეთი
27 10₾ ფრიბეთი
28 10₾ ფრიბეთი
29 10₾ ფრიბეთი
30 10₾ ფრიბეთი
31 10₾ ფრიბეთი
32 10₾ ფრიბეთი
33 10₾ ფრიბეთი
34 10₾ ფრიბეთი
35 10₾ ფრიბეთი
36 10₾ ფრიბეთი
37 10₾ ფრიბეთი
38 10₾ ფრიბეთი
39 10₾ ფრიბეთი
40 10₾ ფრიბეთი
41 10₾ ფრიბეთი
42 10₾ ფრიბეთი
43 10₾ ფრიბეთი
44 10₾ ფრიბეთი
45 10₾ ფრიბეთი
46 10₾ ფრიბეთი
47 10₾ ფრიბეთი
48 10₾ ფრიბეთი
49 10₾ ფრიბეთი
50 10₾ ფრიბეთი
51 5₾ ფრიბეთი
52 5₾ ფრიბეთი
53 5₾ ფრიბეთი
54 5₾ ფრიბეთი
55 5₾ ფრიბეთი
56 5₾ ფრიბეთი
57 5₾ ფრიბეთი
58 5₾ ფრიბეთი
59 5₾ ფრიბეთი
60 5₾ ფრიბეთი
61 5₾ ფრიბეთი
62 5₾ ფრიბეთი
63 5₾ ფრიბეთი
64 5₾ ფრიბეთი
65 5₾ ფრიბეთი
66 5₾ ფრიბეთი
67 5₾ ფრიბეთი
68 5₾ ფრიბეთი
69 5₾ ფრიბეთი
70 5₾ ფრიბეთი
71 5₾ ფრიბეთი
72 5₾ ფრიბეთი
73 5₾ ფრიბეთი
74 5₾ ფრიბეთი
75 5₾ ფრიბეთი
76 5₾ ფრიბეთი
77 5₾ ფრიბეთი
78 5₾ ფრიბეთი
79 5₾ ფრიბეთი
80 5₾ ფრიბეთი
81 5₾ ფრიბეთი
82 5₾ ფრიბეთი
83 5₾ ფრიბეთი
84 5₾ ფრიბეთი
85 5₾ ფრიბეთი
86 5₾ ფრიბეთი
87 5₾ ფრიბეთი
88 5₾ ფრიბეთი
89 5₾ ფრიბეთი
90 5₾ ფრიბეთი
91 5₾ ფრიბეთი
92 5₾ ფრიბეთი
93 5₾ ფრიბეთი
94 5₾ ფრიბეთი
95 5₾ ფრიბეთი
96 5₾ ფრიბეთი
97 5₾ ფრიბეთი
98 5₾ ფრიბეთი
99 5₾ ფრიბეთი
100 5₾ ფრიბეთი
101 5₾ ფრიბეთი
102 5₾ ფრიბეთი
103 5₾ ფრიბეთი
104 5₾ ფრიბეთი
105 5₾ ფრიბეთი
106 5₾ ფრიბეთი
107 5₾ ფრიბეთი
108 5₾ ფრიბეთი
109 5₾ ფრიბეთი
110 5₾ ფრიბეთი
111 5₾ ფრიბეთი
112 5₾ ფრიბეთი
113 5₾ ფრიბეთი
114 5₾ ფრიბეთი
115 5₾ ფრიბეთი
116 5₾ ფრიბეთი
117 5₾ ფრიბეთი
118 5₾ ფრიბეთი
119 5₾ ფრიბეთი
120 5₾ ფრიბეთი
121 5₾ ფრიბეთი
122 5₾ ფრიბეთი
123 5₾ ფრიბეთი
124 5₾ ფრიბეთი
125 5₾ ფრიბეთი
126 5₾ ფრიბეთი
127 5₾ ფრიბეთი
128 5₾ ფრიბეთი
129 5₾ ფრიბეთი
130 5₾ ფრიბეთი
131 5₾ ფრიბეთი
132 5₾ ფრიბეთი
133 5₾ ფრიბეთი
134 5₾ ფრიბეთი
135 5₾ ფრიბეთი
136 5₾ ფრიბეთი
137 5₾ ფრიბეთი
138 5₾ ფრიბეთი
139 5₾ ფრიბეთი
140 5₾ ფრიბეთი
141 5₾ ფრიბეთი
142 5₾ ფრიბეთი
143 5₾ ფრიბეთი
144 5₾ ფრიბეთი
145 5₾ ფრიბეთი
146 5₾ ფრიბეთი
147 5₾ ფრიბეთი
148 5₾ ფრიბეთი
149 5₾ ფრიბეთი
150 5₾ ფრიბეთი
151 5₾ ფრიბეთი
152 5₾ ფრიბეთი
153 5₾ ფრიბეთი
154 5₾ ფრიბეთი
155 5₾ ფრიბეთი
156 5₾ ფრიბეთი
157 5₾ ფრიბეთი
158 5₾ ფრიბეთი
159 5₾ ფრიბეთი
160 5₾ ფრიბეთი
161 5₾ ფრიბეთი
162 5₾ ფრიბეთი
163 5₾ ფრიბეთი
164 5₾ ფრიბეთი
165 5₾ ფრიბეთი
166 5₾ ფრიბეთი
167 5₾ ფრიბეთი
168 5₾ ფრიბეთი
169 5₾ ფრიბეთი
170 5₾ ფრიბეთი
171 5₾ ფრიბეთი
172 5₾ ფრიბეთი
173 5₾ ფრიბეთი
174 5₾ ფრიბეთი
175 5₾ ფრიბეთი
176 5₾ ფრიბეთი
177 5₾ ფრიბეთი
178 5₾ ფრიბეთი
179 5₾ ფრიბეთი
180 5₾ ფრიბეთი
181 5₾ ფრიბეთი
182 5₾ ფრიბეთი
183 5₾ ფრიბეთი
184 5₾ ფრიბეთი
185 5₾ ფრიბეთი
186 5₾ ფრიბეთი
187 5₾ ფრიბეთი
188 5₾ ფრიბეთი
189 5₾ ფრიბეთი
190 5₾ ფრიბეთი
191 5₾ ფრიბეთი
192 5₾ ფრიბეთი
193 5₾ ფრიბეთი
194 5₾ ფრიბეთი
195 5₾ ფრიბეთი
196 5₾ ფრიბეთი
197 5₾ ფრიბეთი
198 5₾ ფრიბეთი
199 5₾ ფრიბეთი
200 5₾ ფრიბეთი
1 50₾ ფრიბეთი
2 40₾ ფრიბეთი
3 30₾ ფრიბეთი
4 25₾ ფრიბეთი
5 25₾ ფრიბეთი
6 25₾ ფრიბეთი
7 20₾ ფრიბეთი
8 20₾ ფრიბეთი
9 20₾ ფრიბეთი
10 20₾ ფრიბეთი
11 15₾ ფრიბეთი
12 15₾ ფრიბეთი
13 15₾ ფრიბეთი
14 15₾ ფრიბეთი
15 15₾ ფრიბეთი
16 15₾ ფრიბეთი
17 15₾ ფრიბეთი
18 15₾ ფრიბეთი
19 15₾ ფრიბეთი
20 15₾ ფრიბეთი
21 15₾ ფრიბეთი
22 15₾ ფრიბეთი
23 15₾ ფრიბეთი
24 15₾ ფრიბეთი
25 15₾ ფრიბეთი
26 10₾ ფრიბეთი
27 10₾ ფრიბეთი
28 10₾ ფრიბეთი
29 10₾ ფრიბეთი
30 10₾ ფრიბეთი
31 10₾ ფრიბეთი
32 10₾ ფრიბეთი
33 10₾ ფრიბეთი
34 10₾ ფრიბეთი
35 10₾ ფრიბეთი
36 10₾ ფრიბეთი
37 10₾ ფრიბეთი
38 10₾ ფრიბეთი
39 10₾ ფრიბეთი
40 10₾ ფრიბეთი
41 10₾ ფრიბეთი
42 10₾ ფრიბეთი
43 10₾ ფრიბეთი
44 10₾ ფრიბეთი
45 10₾ ფრიბეთი
46 10₾ ფრიბეთი
47 10₾ ფრიბეთი
48 10₾ ფრიბეთი
49 10₾ ფრიბეთი
50 10₾ ფრიბეთი
51 5₾ ფრიბეთი
52 5₾ ფრიბეთი
53 5₾ ფრიბეთი
54 5₾ ფრიბეთი
55 5₾ ფრიბეთი
56 5₾ ფრიბეთი
57 5₾ ფრიბეთი
58 5₾ ფრიბეთი
59 5₾ ფრიბეთი
60 5₾ ფრიბეთი
61 5₾ ფრიბეთი
62 5₾ ფრიბეთი
63 5₾ ფრიბეთი
64 5₾ ფრიბეთი
65 5₾ ფრიბეთი
66 5₾ ფრიბეთი
67 5₾ ფრიბეთი
68 5₾ ფრიბეთი
69 5₾ ფრიბეთი
70 5₾ ფრიბეთი
71 5₾ ფრიბეთი
72 5₾ ფრიბეთი
73 5₾ ფრიბეთი
74 5₾ ფრიბეთი
75 5₾ ფრიბეთი
76 5₾ ფრიბეთი
77 5₾ ფრიბეთი
78 5₾ ფრიბეთი
79 5₾ ფრიბეთი
80 5₾ ფრიბეთი
81 5₾ ფრიბეთი
82 5₾ ფრიბეთი
83 5₾ ფრიბეთი
84 5₾ ფრიბეთი
85 5₾ ფრიბეთი
86 5₾ ფრიბეთი
87 5₾ ფრიბეთი
88 5₾ ფრიბეთი
89 5₾ ფრიბეთი
90 5₾ ფრიბეთი
91 5₾ ფრიბეთი
92 5₾ ფრიბეთი
93 5₾ ფრიბეთი
94 5₾ ფრიბეთი
95 5₾ ფრიბეთი
96 5₾ ფრიბეთი
97 5₾ ფრიბეთი
98 5₾ ფრიბეთი
99 5₾ ფრიბეთი
100 5₾ ფრიბეთი
101 5₾ ფრიბეთი
102 5₾ ფრიბეთი
103 5₾ ფრიბეთი
104 5₾ ფრიბეთი
105 5₾ ფრიბეთი
106 5₾ ფრიბეთი
107 5₾ ფრიბეთი
108 5₾ ფრიბეთი
109 5₾ ფრიბეთი
110 5₾ ფრიბეთი
111 5₾ ფრიბეთი
112 5₾ ფრიბეთი
113 5₾ ფრიბეთი
114 5₾ ფრიბეთი
115 5₾ ფრიბეთი
116 5₾ ფრიბეთი
117 5₾ ფრიბეთი
118 5₾ ფრიბეთი
119 5₾ ფრიბეთი
120 5₾ ფრიბეთი
121 5₾ ფრიბეთი
122 5₾ ფრიბეთი
123 5₾ ფრიბეთი
124 5₾ ფრიბეთი
125 5₾ ფრიბეთი
126 5₾ ფრიბეთი
127 5₾ ფრიბეთი
128 5₾ ფრიბეთი
129 5₾ ფრიბეთი
130 5₾ ფრიბეთი
131 5₾ ფრიბეთი
132 5₾ ფრიბეთი
133 5₾ ფრიბეთი
134 5₾ ფრიბეთი
135 5₾ ფრიბეთი
136 5₾ ფრიბეთი
137 5₾ ფრიბეთი
138 5₾ ფრიბეთი
139 5₾ ფრიბეთი
140 5₾ ფრიბეთი
141 5₾ ფრიბეთი
142 5₾ ფრიბეთი
143 5₾ ფრიბეთი
144 5₾ ფრიბეთი
145 5₾ ფრიბეთი
146 5₾ ფრიბეთი
147 5₾ ფრიბეთი
148 5₾ ფრიბეთი
149 5₾ ფრიბეთი
150 5₾ ფრიბეთი
151 5₾ ფრიბეთი
152 5₾ ფრიბეთი
153 5₾ ფრიბეთი
154 5₾ ფრიბეთი
155 5₾ ფრიბეთი
156 5₾ ფრიბეთი
157 5₾ ფრიბეთი
158 5₾ ფრიბეთი
159 5₾ ფრიბეთი
160 5₾ ფრიბეთი
161 5₾ ფრიბეთი
162 5₾ ფრიბეთი
163 5₾ ფრიბეთი
164 5₾ ფრიბეთი
165 5₾ ფრიბეთი
166 5₾ ფრიბეთი
167 5₾ ფრიბეთი
168 5₾ ფრიბეთი
169 5₾ ფრიბეთი
170 5₾ ფრიბეთი
171 5₾ ფრიბეთი
172 5₾ ფრიბეთი
173 5₾ ფრიბეთი
174 5₾ ფრიბეთი
175 5₾ ფრიბეთი
176 5₾ ფრიბეთი
177 5₾ ფრიბეთი
178 5₾ ფრიბეთი
179 5₾ ფრიბეთი
180 5₾ ფრიბეთი
181 5₾ ფრიბეთი
182 5₾ ფრიბეთი
183 5₾ ფრიბეთი
184 5₾ ფრიბეთი
185 5₾ ფრიბეთი
186 5₾ ფრიბეთი
187 5₾ ფრიბეთი
188 5₾ ფრიბეთი
189 5₾ ფრიბეთი
190 5₾ ფრიბეთი
191 5₾ ფრიბეთი
192 5₾ ფრიბეთი
193 5₾ ფრიბეთი
194 5₾ ფრიბეთი
195 5₾ ფრიბეთი
196 5₾ ფრიბეთი
197 5₾ ფრიბეთი
198 5₾ ფრიბეთი
199 5₾ ფრიბეთი
200 5₾ ფრიბეთი
1 50₾ ფრიბეთი
2 40₾ ფრიბეთი
3 30₾ ფრიბეთი
4 25₾ ფრიბეთი
5 25₾ ფრიბეთი
6 25₾ ფრიბეთი
7 20₾ ფრიბეთი
8 20₾ ფრიბეთი
9 20₾ ფრიბეთი
10 20₾ ფრიბეთი
11 15₾ ფრიბეთი
12 15₾ ფრიბეთი
13 15₾ ფრიბეთი
14 15₾ ფრიბეთი
15 15₾ ფრიბეთი
16 15₾ ფრიბეთი
17 15₾ ფრიბეთი
18 15₾ ფრიბეთი
19 15₾ ფრიბეთი
20 15₾ ფრიბეთი
21 15₾ ფრიბეთი
22 15₾ ფრიბეთი
23 15₾ ფრიბეთი
24 15₾ ფრიბეთი
25 15₾ ფრიბეთი
26 10₾ ფრიბეთი
27 10₾ ფრიბეთი
28 10₾ ფრიბეთი
29 10₾ ფრიბეთი
30 10₾ ფრიბეთი
31 10₾ ფრიბეთი
32 10₾ ფრიბეთი
33 10₾ ფრიბეთი
34 10₾ ფრიბეთი
35 10₾ ფრიბეთი
36 10₾ ფრიბეთი
37 10₾ ფრიბეთი
38 10₾ ფრიბეთი
39 10₾ ფრიბეთი
40 10₾ ფრიბეთი
41 10₾ ფრიბეთი
42 10₾ ფრიბეთი
43 10₾ ფრიბეთი
44 10₾ ფრიბეთი
45 10₾ ფრიბეთი
46 10₾ ფრიბეთი
47 10₾ ფრიბეთი
48 10₾ ფრიბეთი
49 10₾ ფრიბეთი
50 10₾ ფრიბეთი
51 5₾ ფრიბეთი
52 5₾ ფრიბეთი
53 5₾ ფრიბეთი
54 5₾ ფრიბეთი
55 5₾ ფრიბეთი
56 5₾ ფრიბეთი
57 5₾ ფრიბეთი
58 5₾ ფრიბეთი
59 5₾ ფრიბეთი
60 5₾ ფრიბეთი
61 5₾ ფრიბეთი
62 5₾ ფრიბეთი
63 5₾ ფრიბეთი
64 5₾ ფრიბეთი
65 5₾ ფრიბეთი
66 5₾ ფრიბეთი
67 5₾ ფრიბეთი
68 5₾ ფრიბეთი
69 5₾ ფრიბეთი
70 5₾ ფრიბეთი
71 5₾ ფრიბეთი
72 5₾ ფრიბეთი
73 5₾ ფრიბეთი
74 5₾ ფრიბეთი
75 5₾ ფრიბეთი
76 5₾ ფრიბეთი
77 5₾ ფრიბეთი
78 5₾ ფრიბეთი
79 5₾ ფრიბეთი
80 5₾ ფრიბეთი
81 5₾ ფრიბეთი
82 5₾ ფრიბეთი
83 5₾ ფრიბეთი
84 5₾ ფრიბეთი
85 5₾ ფრიბეთი
86 5₾ ფრიბეთი
87 5₾ ფრიბეთი
88 5₾ ფრიბეთი
89 5₾ ფრიბეთი
90 5₾ ფრიბეთი
91 5₾ ფრიბეთი
92 5₾ ფრიბეთი
93 5₾ ფრიბეთი
94 5₾ ფრიბეთი
95 5₾ ფრიბეთი
96 5₾ ფრიბეთი
97 5₾ ფრიბეთი
98 5₾ ფრიბეთი
99 5₾ ფრიბეთი
100 5₾ ფრიბეთი
101 5₾ ფრიბეთი
102 5₾ ფრიბეთი
103 5₾ ფრიბეთი
104 5₾ ფრიბეთი
105 5₾ ფრიბეთი
106 5₾ ფრიბეთი
107 5₾ ფრიბეთი
108 5₾ ფრიბეთი
109 5₾ ფრიბეთი
110 5₾ ფრიბეთი
111 5₾ ფრიბეთი
112 5₾ ფრიბეთი
113 5₾ ფრიბეთი
114 5₾ ფრიბეთი
115 5₾ ფრიბეთი
116 5₾ ფრიბეთი
117 5₾ ფრიბეთი
118 5₾ ფრიბეთი
119 5₾ ფრიბეთი
120 5₾ ფრიბეთი
121 5₾ ფრიბეთი
122 5₾ ფრიბეთი
123 5₾ ფრიბეთი
124 5₾ ფრიბეთი
125 5₾ ფრიბეთი
126 5₾ ფრიბეთი
127 5₾ ფრიბეთი
128 5₾ ფრიბეთი
129 5₾ ფრიბეთი
130 5₾ ფრიბეთი
131 5₾ ფრიბეთი
132 5₾ ფრიბეთი
133 5₾ ფრიბეთი
134 5₾ ფრიბეთი
135 5₾ ფრიბეთი
136 5₾ ფრიბეთი
137 5₾ ფრიბეთი
138 5₾ ფრიბეთი
139 5₾ ფრიბეთი
140 5₾ ფრიბეთი
141 5₾ ფრიბეთი
142 5₾ ფრიბეთი
143 5₾ ფრიბეთი
144 5₾ ფრიბეთი
145 5₾ ფრიბეთი
146 5₾ ფრიბეთი
147 5₾ ფრიბეთი
148 5₾ ფრიბეთი
149 5₾ ფრიბეთი
150 5₾ ფრიბეთი
151 5₾ ფრიბეთი
152 5₾ ფრიბეთი
153 5₾ ფრიბეთი
154 5₾ ფრიბეთი
155 5₾ ფრიბეთი
156 5₾ ფრიბეთი
157 5₾ ფრიბეთი
158 5₾ ფრიბეთი
159 5₾ ფრიბეთი
160 5₾ ფრიბეთი
161 5₾ ფრიბეთი
162 5₾ ფრიბეთი
163 5₾ ფრიბეთი
164 5₾ ფრიბეთი
165 5₾ ფრიბეთი
166 5₾ ფრიბეთი
167 5₾ ფრიბეთი
168 5₾ ფრიბეთი
169 5₾ ფრიბეთი
170 5₾ ფრიბეთი
171 5₾ ფრიბეთი
172 5₾ ფრიბეთი
173 5₾ ფრიბეთი
174 5₾ ფრიბეთი
175 5₾ ფრიბეთი
176 5₾ ფრიბეთი
177 5₾ ფრიბეთი
178 5₾ ფრიბეთი
179 5₾ ფრიბეთი
180 5₾ ფრიბეთი
181 5₾ ფრიბეთი
182 5₾ ფრიბეთი
183 5₾ ფრიბეთი
184 5₾ ფრიბეთი
185 5₾ ფრიბეთი
186 5₾ ფრიბეთი
187 5₾ ფრიბეთი
188 5₾ ფრიბეთი
189 5₾ ფრიბეთი
190 5₾ ფრიბეთი
191 5₾ ფრიბეთი
192 5₾ ფრიბეთი
193 5₾ ფრიბეთი
194 5₾ ფრიბეთი
195 5₾ ფრიბეთი
196 5₾ ფრიბეთი
197 5₾ ფრიბეთი
198 5₾ ფრიბეთი
199 5₾ ფრიბეთი
200 5₾ ფრიბეთი
1 50₾ ფრიბეთი
2 40₾ ფრიბეთი
3 30₾ ფრიბეთი
4 25₾ ფრიბეთი
5 25₾ ფრიბეთი
6 25₾ ფრიბეთი
7 20₾ ფრიბეთი
8 20₾ ფრიბეთი
9 20₾ ფრიბეთი
10 20₾ ფრიბეთი
11 15₾ ფრიბეთი
12 15₾ ფრიბეთი
13 15₾ ფრიბეთი
14 15₾ ფრიბეთი
15 15₾ ფრიბეთი
16 15₾ ფრიბეთი
17 15₾ ფრიბეთი
18 15₾ ფრიბეთი
19 15₾ ფრიბეთი
20 15₾ ფრიბეთი
21 15₾ ფრიბეთი
22 15₾ ფრიბეთი
23 15₾ ფრიბეთი
24 15₾ ფრიბეთი
25 15₾ ფრიბეთი
26 10₾ ფრიბეთი
27 10₾ ფრიბეთი
28 10₾ ფრიბეთი
29 10₾ ფრიბეთი
30 10₾ ფრიბეთი
31 10₾ ფრიბეთი
32 10₾ ფრიბეთი
33 10₾ ფრიბეთი
34 10₾ ფრიბეთი
35 10₾ ფრიბეთი
36 10₾ ფრიბეთი
37 10₾ ფრიბეთი
38 10₾ ფრიბეთი
39 10₾ ფრიბეთი
40 10₾ ფრიბეთი
41 10₾ ფრიბეთი
42 10₾ ფრიბეთი
43 10₾ ფრიბეთი
44 10₾ ფრიბეთი
45 10₾ ფრიბეთი
46 10₾ ფრიბეთი
47 10₾ ფრიბეთი
48 10₾ ფრიბეთი
49 10₾ ფრიბეთი
50 10₾ ფრიბეთი
51 5₾ ფრიბეთი
52 5₾ ფრიბეთი
53 5₾ ფრიბეთი
54 5₾ ფრიბეთი
55 5₾ ფრიბეთი
56 5₾ ფრიბეთი
57 5₾ ფრიბეთი
58 5₾ ფრიბეთი
59 5₾ ფრიბეთი
60 5₾ ფრიბეთი
61 5₾ ფრიბეთი
62 5₾ ფრიბეთი
63 5₾ ფრიბეთი
64 5₾ ფრიბეთი
65 5₾ ფრიბეთი
66 5₾ ფრიბეთი
67 5₾ ფრიბეთი
68 5₾ ფრიბეთი
69 5₾ ფრიბეთი
70 5₾ ფრიბეთი
71 5₾ ფრიბეთი
72 5₾ ფრიბეთი
73 5₾ ფრიბეთი
74 5₾ ფრიბეთი
75 5₾ ფრიბეთი
76 5₾ ფრიბეთი
77 5₾ ფრიბეთი
78 5₾ ფრიბეთი
79 5₾ ფრიბეთი
80 5₾ ფრიბეთი
81 5₾ ფრიბეთი
82 5₾ ფრიბეთი
83 5₾ ფრიბეთი
84 5₾ ფრიბეთი
85 5₾ ფრიბეთი
86 5₾ ფრიბეთი
87 5₾ ფრიბეთი
88 5₾ ფრიბეთი
89 5₾ ფრიბეთი
90 5₾ ფრიბეთი
91 5₾ ფრიბეთი
92 5₾ ფრიბეთი
93 5₾ ფრიბეთი
94 5₾ ფრიბეთი
95 5₾ ფრიბეთი
96 5₾ ფრიბეთი
97 5₾ ფრიბეთი
98 5₾ ფრიბეთი
99 5₾ ფრიბეთი
100 5₾ ფრიბეთი
101 5₾ ფრიბეთი
102 5₾ ფრიბეთი
103 5₾ ფრიბეთი
104 5₾ ფრიბეთი
105 5₾ ფრიბეთი
106 5₾ ფრიბეთი
107 5₾ ფრიბეთი
108 5₾ ფრიბეთი
109 5₾ ფრიბეთი
110 5₾ ფრიბეთი
111 5₾ ფრიბეთი
112 5₾ ფრიბეთი
113 5₾ ფრიბეთი
114 5₾ ფრიბეთი
115 5₾ ფრიბეთი
116 5₾ ფრიბეთი
117 5₾ ფრიბეთი
118 5₾ ფრიბეთი
119 5₾ ფრიბეთი
120 5₾ ფრიბეთი
121 5₾ ფრიბეთი
122 5₾ ფრიბეთი
123 5₾ ფრიბეთი
124 5₾ ფრიბეთი
125 5₾ ფრიბეთი
126 5₾ ფრიბეთი
127 5₾ ფრიბეთი
128 5₾ ფრიბეთი
129 5₾ ფრიბეთი
130 5₾ ფრიბეთი
131 5₾ ფრიბეთი
132 5₾ ფრიბეთი
133 5₾ ფრიბეთი
134 5₾ ფრიბეთი
135 5₾ ფრიბეთი
136 5₾ ფრიბეთი
137 5₾ ფრიბეთი
138 5₾ ფრიბეთი
139 5₾ ფრიბეთი
140 5₾ ფრიბეთი
141 5₾ ფრიბეთი
142 5₾ ფრიბეთი
143 5₾ ფრიბეთი
144 5₾ ფრიბეთი
145 5₾ ფრიბეთი
146 5₾ ფრიბეთი
147 5₾ ფრიბეთი
148 5₾ ფრიბეთი
149 5₾ ფრიბეთი
150 5₾ ფრიბეთი
151 5₾ ფრიბეთი
152 5₾ ფრიბეთი
153 5₾ ფრიბეთი
154 5₾ ფრიბეთი
155 5₾ ფრიბეთი
156 5₾ ფრიბეთი
157 5₾ ფრიბეთი
158 5₾ ფრიბეთი
159 5₾ ფრიბეთი
160 5₾ ფრიბეთი
161 5₾ ფრიბეთი
162 5₾ ფრიბეთი
163 5₾ ფრიბეთი
164 5₾ ფრიბეთი
165 5₾ ფრიბეთი
166 5₾ ფრიბეთი
167 5₾ ფრიბეთი
168 5₾ ფრიბეთი
169 5₾ ფრიბეთი
170 5₾ ფრიბეთი
171 5₾ ფრიბეთი
172 5₾ ფრიბეთი
173 5₾ ფრიბეთი
174 5₾ ფრიბეთი
175 5₾ ფრიბეთი
176 5₾ ფრიბეთი
177 5₾ ფრიბეთი
178 5₾ ფრიბეთი
179 5₾ ფრიბეთი
180 5₾ ფრიბეთი
181 5₾ ფრიბეთი
182 5₾ ფრიბეთი
183 5₾ ფრიბეთი
184 5₾ ფრიბეთი
185 5₾ ფრიბეთი
186 5₾ ფრიბეთი
187 5₾ ფრიბეთი
188 5₾ ფრიბეთი
189 5₾ ფრიბეთი
190 5₾ ფრიბეთი
191 5₾ ფრიბეთი
192 5₾ ფრიბეთი
193 5₾ ფრიბეთი
194 5₾ ფრიბეთი
195 5₾ ფრიბეთი
196 5₾ ფრიბეთი
197 5₾ ფრიბეთი
198 5₾ ფრიბეთი
199 5₾ ფრიბეთი
200 5₾ ფრიბეთი
1 50₾ ფრიბეთი
2 40₾ ფრიბეთი
3 30₾ ფრიბეთი
4 25₾ ფრიბეთი
5 25₾ ფრიბეთი
6 25₾ ფრიბეთი
7 20₾ ფრიბეთი
8 20₾ ფრიბეთი
9 20₾ ფრიბეთი
10 20₾ ფრიბეთი
11 15₾ ფრიბეთი
12 15₾ ფრიბეთი
13 15₾ ფრიბეთი
14 15₾ ფრიბეთი
15 15₾ ფრიბეთი
16 15₾ ფრიბეთი
17 15₾ ფრიბეთი
18 15₾ ფრიბეთი
19 15₾ ფრიბეთი
20 15₾ ფრიბეთი
21 15₾ ფრიბეთი
22 15₾ ფრიბეთი
23 15₾ ფრიბეთი
24 15₾ ფრიბეთი
25 15₾ ფრიბეთი
26 10₾ ფრიბეთი
27 10₾ ფრიბეთი
28 10₾ ფრიბეთი
29 10₾ ფრიბეთი
30 10₾ ფრიბეთი
31 10₾ ფრიბეთი
32 10₾ ფრიბეთი
33 10₾ ფრიბეთი
34 10₾ ფრიბეთი
35 10₾ ფრიბეთი
36 10₾ ფრიბეთი
37 10₾ ფრიბეთი
38 10₾ ფრიბეთი
39 10₾ ფრიბეთი
40 10₾ ფრიბეთი
41 10₾ ფრიბეთი
42 10₾ ფრიბეთი
43 10₾ ფრიბეთი
44 10₾ ფრიბეთი
45 10₾ ფრიბეთი
46 10₾ ფრიბეთი
47 10₾ ფრიბეთი
48 10₾ ფრიბეთი
49 10₾ ფრიბეთი
50 10₾ ფრიბეთი
51 5₾ ფრიბეთი
52 5₾ ფრიბეთი
53 5₾ ფრიბეთი
54 5₾ ფრიბეთი
55 5₾ ფრიბეთი
56 5₾ ფრიბეთი
57 5₾ ფრიბეთი
58 5₾ ფრიბეთი
59 5₾ ფრიბეთი
60 5₾ ფრიბეთი
61 5₾ ფრიბეთი
62 5₾ ფრიბეთი
63 5₾ ფრიბეთი
64 5₾ ფრიბეთი
65 5₾ ფრიბეთი
66 5₾ ფრიბეთი
67 5₾ ფრიბეთი
68 5₾ ფრიბეთი
69 5₾ ფრიბეთი
70 5₾ ფრიბეთი
71 5₾ ფრიბეთი
72 5₾ ფრიბეთი
73 5₾ ფრიბეთი
74 5₾ ფრიბეთი
75 5₾ ფრიბეთი
76 5₾ ფრიბეთი
77 5₾ ფრიბეთი
78 5₾ ფრიბეთი
79 5₾ ფრიბეთი
80 5₾ ფრიბეთი
81 5₾ ფრიბეთი
82 5₾ ფრიბეთი
83 5₾ ფრიბეთი
84 5₾ ფრიბეთი
85 5₾ ფრიბეთი
86 5₾ ფრიბეთი
87 5₾ ფრიბეთი
88 5₾ ფრიბეთი
89 5₾ ფრიბეთი
90 5₾ ფრიბეთი
91 5₾ ფრიბეთი
92 5₾ ფრიბეთი
93 5₾ ფრიბეთი
94 5₾ ფრიბეთი
95 5₾ ფრიბეთი
96 5₾ ფრიბეთი
97 5₾ ფრიბეთი
98 5₾ ფრიბეთი
99 5₾ ფრიბეთი
100 5₾ ფრიბეთი
101 5₾ ფრიბეთი
102 5₾ ფრიბეთი
103 5₾ ფრიბეთი
104 5₾ ფრიბეთი
105 5₾ ფრიბეთი
106 5₾ ფრიბეთი
107 5₾ ფრიბეთი
108 5₾ ფრიბეთი
109 5₾ ფრიბეთი
110 5₾ ფრიბეთი
111 5₾ ფრიბეთი
112 5₾ ფრიბეთი
113 5₾ ფრიბეთი
114 5₾ ფრიბეთი
115 5₾ ფრიბეთი
116 5₾ ფრიბეთი
117 5₾ ფრიბეთი
118 5₾ ფრიბეთი
119 5₾ ფრიბეთი
120 5₾ ფრიბეთი
121 5₾ ფრიბეთი
122 5₾ ფრიბეთი
123 5₾ ფრიბეთი
124 5₾ ფრიბეთი
125 5₾ ფრიბეთი
126 5₾ ფრიბეთი
127 5₾ ფრიბეთი
128 5₾ ფრიბეთი
129 5₾ ფრიბეთი
130 5₾ ფრიბეთი
131 5₾ ფრიბეთი
132 5₾ ფრიბეთი
133 5₾ ფრიბეთი
134 5₾ ფრიბეთი
135 5₾ ფრიბეთი
136 5₾ ფრიბეთი
137 5₾ ფრიბეთი
138 5₾ ფრიბეთი
139 5₾ ფრიბეთი
140 5₾ ფრიბეთი
141 5₾ ფრიბეთი
142 5₾ ფრიბეთი
143 5₾ ფრიბეთი
144 5₾ ფრიბეთი
145 5₾ ფრიბეთი
146 5₾ ფრიბეთი
147 5₾ ფრიბეთი
148 5₾ ფრიბეთი
149 5₾ ფრიბეთი
150 5₾ ფრიბეთი
151 5₾ ფრიბეთი
152 5₾ ფრიბეთი
153 5₾ ფრიბეთი
154 5₾ ფრიბეთი
155 5₾ ფრიბეთი
156 5₾ ფრიბეთი
157 5₾ ფრიბეთი
158 5₾ ფრიბეთი
159 5₾ ფრიბეთი
160 5₾ ფრიბეთი
161 5₾ ფრიბეთი
162 5₾ ფრიბეთი
163 5₾ ფრიბეთი
164 5₾ ფრიბეთი
165 5₾ ფრიბეთი
166 5₾ ფრიბეთი
167 5₾ ფრიბეთი
168 5₾ ფრიბეთი
169 5₾ ფრიბეთი
170 5₾ ფრიბეთი
171 5₾ ფრიბეთი
172 5₾ ფრიბეთი
173 5₾ ფრიბეთი
174 5₾ ფრიბეთი
175 5₾ ფრიბეთი
176 5₾ ფრიბეთი
177 5₾ ფრიბეთი
178 5₾ ფრიბეთი
179 5₾ ფრიბეთი
180 5₾ ფრიბეთი
181 5₾ ფრიბეთი
182 5₾ ფრიბეთი
183 5₾ ფრიბეთი
184 5₾ ფრიბეთი
185 5₾ ფრიბეთი
186 5₾ ფრიბეთი
187 5₾ ფრიბეთი
188 5₾ ფრიბეთი
189 5₾ ფრიბეთი
190 5₾ ფრიბეთი
191 5₾ ფრიბეთი
192 5₾ ფრიბეთი
193 5₾ ფრიბეთი
194 5₾ ფრიბეთი
195 5₾ ფრიბეთი
196 5₾ ფრიბეთი
197 5₾ ფრიბეთი
198 5₾ ფრიბეთი
199 5₾ ფრიბეთი
200 5₾ ფრიბეთი
1 50₾ ფრიბეთი
2 40₾ ფრიბეთი
3 30₾ ფრიბეთი
4 25₾ ფრიბეთი
5 25₾ ფრიბეთი
6 25₾ ფრიბეთი
7 20₾ ფრიბეთი
8 20₾ ფრიბეთი
9 20₾ ფრიბეთი
10 20₾ ფრიბეთი
11 15₾ ფრიბეთი
12 15₾ ფრიბეთი
13 15₾ ფრიბეთი
14 15₾ ფრიბეთი
15 15₾ ფრიბეთი
16 15₾ ფრიბეთი
17 15₾ ფრიბეთი
18 15₾ ფრიბეთი
19 15₾ ფრიბეთი
20 15₾ ფრიბეთი
21 15₾ ფრიბეთი
22 15₾ ფრიბეთი
23 15₾ ფრიბეთი
24 15₾ ფრიბეთი
25 15₾ ფრიბეთი
26 10₾ ფრიბეთი
27 10₾ ფრიბეთი
28 10₾ ფრიბეთი
29 10₾ ფრიბეთი
30 10₾ ფრიბეთი
31 10₾ ფრიბეთი
32 10₾ ფრიბეთი
33 10₾ ფრიბეთი
34 10₾ ფრიბეთი
35 10₾ ფრიბეთი
36 10₾ ფრიბეთი
37 10₾ ფრიბეთი
38 10₾ ფრიბეთი
39 10₾ ფრიბეთი
40 10₾ ფრიბეთი
41 10₾ ფრიბეთი
42 10₾ ფრიბეთი
43 10₾ ფრიბეთი
44 10₾ ფრიბეთი
45 10₾ ფრიბეთი
46 10₾ ფრიბეთი
47 10₾ ფრიბეთი
48 10₾ ფრიბეთი
49 10₾ ფრიბეთი
50 10₾ ფრიბეთი
51 5₾ ფრიბეთი
52 5₾ ფრიბეთი
53 5₾ ფრიბეთი
54 5₾ ფრიბეთი
55 5₾ ფრიბეთი
56 5₾ ფრიბეთი
57 5₾ ფრიბეთი
58 5₾ ფრიბეთი
59 5₾ ფრიბეთი
60 5₾ ფრიბეთი
61 5₾ ფრიბეთი
62 5₾ ფრიბეთი
63 5₾ ფრიბეთი
64 5₾ ფრიბეთი
65 5₾ ფრიბეთი
66 5₾ ფრიბეთი
67 5₾ ფრიბეთი
68 5₾ ფრიბეთი
69 5₾ ფრიბეთი
70 5₾ ფრიბეთი
71 5₾ ფრიბეთი
72 5₾ ფრიბეთი
73 5₾ ფრიბეთი
74 5₾ ფრიბეთი
75 5₾ ფრიბეთი
76 5₾ ფრიბეთი
77 5₾ ფრიბეთი
78 5₾ ფრიბეთი
79 5₾ ფრიბეთი
80 5₾ ფრიბეთი
81 5₾ ფრიბეთი
82 5₾ ფრიბეთი
83 5₾ ფრიბეთი
84 5₾ ფრიბეთი
85 5₾ ფრიბეთი
86 5₾ ფრიბეთი
87 5₾ ფრიბეთი
88 5₾ ფრიბეთი
89 5₾ ფრიბეთი
90 5₾ ფრიბეთი
91 5₾ ფრიბეთი
92 5₾ ფრიბეთი
93 5₾ ფრიბეთი
94 5₾ ფრიბეთი
95 5₾ ფრიბეთი
96 5₾ ფრიბეთი
97 5₾ ფრიბეთი
98 5₾ ფრიბეთი
99 5₾ ფრიბეთი
100 5₾ ფრიბეთი
101 5₾ ფრიბეთი
102 5₾ ფრიბეთი
103 5₾ ფრიბეთი
104 5₾ ფრიბეთი
105 5₾ ფრიბეთი
106 5₾ ფრიბეთი
107 5₾ ფრიბეთი
108 5₾ ფრიბეთი
109 5₾ ფრიბეთი
110 5₾ ფრიბეთი
111 5₾ ფრიბეთი
112 5₾ ფრიბეთი
113 5₾ ფრიბეთი
114 5₾ ფრიბეთი
115 5₾ ფრიბეთი
116 5₾ ფრიბეთი
117 5₾ ფრიბეთი
118 5₾ ფრიბეთი
119 5₾ ფრიბეთი
120 5₾ ფრიბეთი
121 5₾ ფრიბეთი
122 5₾ ფრიბეთი
123 5₾ ფრიბეთი
124 5₾ ფრიბეთი
125 5₾ ფრიბეთი
126 5₾ ფრიბეთი
127 5₾ ფრიბეთი
128 5₾ ფრიბეთი
129 5₾ ფრიბეთი
130 5₾ ფრიბეთი
131 5₾ ფრიბეთი
132 5₾ ფრიბეთი
133 5₾ ფრიბეთი
134 5₾ ფრიბეთი
135 5₾ ფრიბეთი
136 5₾ ფრიბეთი
137 5₾ ფრიბეთი
138 5₾ ფრიბეთი
139 5₾ ფრიბეთი
140 5₾ ფრიბეთი
141 5₾ ფრიბეთი
142 5₾ ფრიბეთი
143 5₾ ფრიბეთი
144 5₾ ფრიბეთი
145 5₾ ფრიბეთი
146 5₾ ფრიბეთი
147 5₾ ფრიბეთი
148 5₾ ფრიბეთი
149 5₾ ფრიბეთი
150 5₾ ფრიბეთი
151 5₾ ფრიბეთი
152 5₾ ფრიბეთი
153 5₾ ფრიბეთი
154 5₾ ფრიბეთი
155 5₾ ფრიბეთი
156 5₾ ფრიბეთი
157 5₾ ფრიბეთი
158 5₾ ფრიბეთი
159 5₾ ფრიბეთი
160 5₾ ფრიბეთი
161 5₾ ფრიბეთი
162 5₾ ფრიბეთი
163 5₾ ფრიბეთი
164 5₾ ფრიბეთი
165 5₾ ფრიბეთი
166 5₾ ფრიბეთი
167 5₾ ფრიბეთი
168 5₾ ფრიბეთი
169 5₾ ფრიბეთი
170 5₾ ფრიბეთი
171 5₾ ფრიბეთი
172 5₾ ფრიბეთი
173 5₾ ფრიბეთი
174 5₾ ფრიბეთი
175 5₾ ფრიბეთი
176 5₾ ფრიბეთი
177 5₾ ფრიბეთი
178 5₾ ფრიბეთი
179 5₾ ფრიბეთი
180 5₾ ფრიბეთი
181 5₾ ფრიბეთი
182 5₾ ფრიბეთი
183 5₾ ფრიბეთი
184 5₾ ფრიბეთი
185 5₾ ფრიბეთი
186 5₾ ფრიბეთი
187 5₾ ფრიბეთი
188 5₾ ფრიბეთი
189 5₾ ფრიბეთი
190 5₾ ფრიბეთი
191 5₾ ფრიბეთი
192 5₾ ფრიბეთი
193 5₾ ფრიბეთი
194 5₾ ფრიბეთი
195 5₾ ფრიბეთი
196 5₾ ფრიბეთი
197 5₾ ფრიბეთი
198 5₾ ფრიბეთი
199 5₾ ფრიბეთი
200 5₾ ფრიბეთი

მოხვდი ყოველკვირეულ და ფინალურ ლიდერბორდებში
დამატებით მინ. 5₾ ბილეთის გაკეთების შემთხვევაში

გადაბმების მინიმალური რაოდენობა - 3.

მინ. 3 პოზიციის მინიმალური კოეფიციენტი - 1.3.

ფსონის მინიმალური თანხა - 5₾.
გაიგე მეტი ფსონის ლიმიტებზე.

აქციაში მონაწილეობს პრემატჩისა და LIVE-ის ნებისმიერი პოზიცია.

* ლიდერბორდებში მოსახვედრად აუცილებელია მინ. 5₾-იანი ფსონის დადება იმავე, უფასო ფსონის დადების დღეს

ყოველკვირეული ლიდერბორდი

TOP50, 10 000₾ ლიდერბორდი

ადგილი
პრიზი
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾
1 1 500₾
2 1 000₾
3 900₾
4 800₾
5 600₾
6 500₾
7 450₾
8 400₾
9 350₾
10 250₾
11 200₾
12 200₾
13 200₾
14 200₾
15 200₾
16 100₾
17 100₾
18 100₾
19 100₾
20 100₾
21 100₾
22 100₾
23 100₾
24 100₾
25 100₾
26 50₾
27 50₾
28 50₾
29 50₾
30 50₾
31 50₾
32 50₾
33 50₾
34 50₾
35 50₾
36 50₾
37 50₾
38 50₾
39 50₾
40 50₾
41 50₾
42 50₾
43 50₾
44 50₾
45 50₾
46 50₾
47 50₾
48 50₾
49 50₾
50 50₾

ფინალური ლიდერბორდი

TOP50, 100 000₾ ლიდერბორდი

ადგილი
პრიზი
1 10 000₾
2 8 000₾
3 7 000₾
4 6 000₾
5 5 500₾
6 5 000₾
7 4 500₾
8 4 000₾
9 3 500₾
10 2 000₾
11 1 500₾
12 1 500₾
13 1 500₾
14 1 500₾
15 1 500₾
16 1 200₾
17 1 200₾
18 1 200₾
19 1 200₾
20 1 200₾
21 1 200₾
22 1 200₾
23 1 200₾
24 1 200₾
25 1 200₾
26 1 000₾
27 1 000₾
28 1 000₾
29 1 000₾
30 1 000₾
31 1 000₾
32 1 000₾
33 1 000₾
34 1 000₾
35 1 000₾
36 1 000₾
37 1 000₾
38 1 000₾
39 1 000₾
40 1 000₾
41 1 000₾
42 1 000₾
43 1 000₾
44 1 000₾
45 1 000₾
46 1 000₾
47 1 000₾
48 1 000₾
49 1 000₾
50 1 000₾

* ლიდერბორდი განახლდება ყოველი დღის ბოლოს 04:00 საათზე.

* ყოველკვირეულ ლიდერბორდში პრიზები დაირიცხება ყოველ ორშაბათს 18:00 საათამდე.

* ფინალურ ლიდერბორდში პრიზები დაირიცხება 28 დეკემბერს 18:00-მდე

წესები და პირობები
როდის იწყება აქცია და როგორ დავდო უფასო ფსონი?
 • აქცია იწყება 26 ოქტომბერს 03:00 საათზე და სრულდება 28 დეკემბერს 02:59 საათზე.
 • მოთამაშეს უფასო ფსონის დადება შეუძლია ყოველდღე, დღეში ერთხელ.
 • უფასო ფსონის დადება შესაძლებელია ახალი სპორტის გვერდზე გამოტანილ სპეციალურ აპლიკაციაში ყოველდღიურად.
 • უფასო ფსონის დასადებად, აუცილებლია ყველა თამაშის შედეგის მონიშვნა.
 • თუ უფასო ფსონისთვის შერჩეული მატჩი ჩაიშლება, შეწყდება ან სხვა მიზეზით არ დადგება საბოლოო შედეგი, აღნიშნული პოზიციის კოეფიციენტი ბილეთში უქმდება.
როგორ მოვხვდე ლიდერბორდში?
 • ლიდერბორდში ქულები დაითვლება შემდეგი პრინციპით: უფასო ფსონში გამოცნობილი პოზიციების კოეფიციენტების ჯამი = მოთამაშის ქულას ლიდერბორდში.
 • ყოველდღიურ ფრიბეთ ლიდერბორდში მოსახვედრად საჭიროა მხოლოდ უფასო ფსონის შევსება. თუ მოთამაშემ მხოლოდ აპლიკაციიდან განათავსა უფასო ფსონი და იმავე დღეს მისი ფულით არანაირი აქტივობა არ ჰქონია, უფასო ფსონით მიღებული ქულებით მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ყოველდღიურ ლიდერბორდში.
 • მოთამაშე რომელიც დადებს უფასო ფსონს დღის განმავლობაში და ასევე განათავსებს მინიმუმ 5₾ ფსონს ნებისმიერ სპორტზე, მიღებული ქულებით მოხვდება ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ფინალურ ლიდერბორდში ნაღდი ფულადი პრიზების მოსაგებად.
 • ყოველკვირეულ და ფინალურ ლიდერბორდებში მოსახვედრად აუცილებელია მინ. 5₾-იანი ფსონის დადება იმავე, უფასო ფსონის დადების დღეს.
 • ყოველკვირეულ და ფინალურ ლიდერბორდებში მოსახვედრად, ბილეთის დადებისას მოთამაშემ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი პირობები:
  • გადაბმების მინიმალური რაოდენობა - 3; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
  • მინ. 3 პოზიციის მინიმალური კოეფიციენტი - 1.3; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
  • ფსონის მინიმალური თანხა - 5₾; მაქსიმალური შეზღუდული არ არის. გაიგე მეტი ფსონის ლიმიტებზე.
  • აქციაში მონაწილეობს პრემატჩისა და LIVE-ის ნებისმიერი პოზიცია.
როდის შედგება ლიდერბორდები?
 • ყოველდღიური ლიდერბორდები შედგება 03:00-დან მომდევნო დღის 02:59-მდე.
 • ყოველკვირეული ლიდერბორდები შედგება ყოველ ორშაბათს 03:00 საათიდან მომდევნო ორშაბათის 02:59 საათამდე
 • ფინალური ლიდერბორდები შედგება 26 ოქტომბრის 03:00-დან 28 დეკემბრის 02:59-მდე.
 • ლიდერბორდები განახლდება ყოველდღე 04:00 საათზე.
როდის დაირიცხება პრიზები?
 • ყოველდღიურ ლიდერბორდში პრიზები დაირიცხება ავტომატურად, ლიდერბორდის დასრულებისთანავე.
 • ყოველკვირეულ ლიდერბორდში პრიზები დაირიცხება ლიდერბორდების დასრულების დღეს, 18:00 საათამდე ევროპაბეთის პირად ბალანსზე.
 • ფინალურ ლიდერბორდში პრიზები დაირიცხება 28 დეკემბერს 18:00-მდე.
როგორ გამოვიყენო ფრიბეთი?
 • ფრიბეთის განთავსება შესაძლებელია სპორტში, ნებისმიერი თამაშის ნებისმიერ კოეფიციენტზე.
 • ფრიბეთის გამოყენება შესაძლებელია აქციის მსვლელობისას.
 • ფრიბეთის განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ მთლიანი მოცულობით.
 • ფრიბეთით გაკეთებული ფსონის მოგების შემთხვევაში, მომხმარებელს ანგარიშზე დაერიცხება ბილეთზე მოგებულ თანხას გამოკლებული ფსონის ოდენობა. მაგ: 10₾ ფრიბეთით 50₾-ის მოგების შემთხვევაში, დაირიცხება 40₾ (50-10).
რა შეზღუდვა მოქმედებს აქციის განმავლობაში?
 • მოთამაშეს ფრიბეთ ბალანსზე შეუძლია მაქს. 500₾ დაგროვება.
 • ყოველდღიურ ლიდერბორდში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, მოთამაშეები თანაბრად გაიყოფენ პოზიციის შესაბამის პრიზს.
 • ყოველკვირეულ და ფინალურ ლიდერბორდებში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება იმ მოთამაშეს ვისაც უფრო მეტი თამაში აქვს გამოცნობილი უფასო ბილეთში. თუ ეს მაჩვენებელიც თანაბარია, უპირატესობა ენიჭება იმ მოთამაშეს, რომელმაც უფრო მეტჯერ დადო უფასო ფსონი.
 • ფულადი პრიზის მისაღებად, აუცილებელია, უფასო ფსონის გაკეთებამდე, მოთამაშე იყოს ვერიფიცირებული.
სხვადასხვა
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, მოიხსნება გათამაშებიდან და ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას.
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება აქციის პირობებში. კომპანია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს ცვლილებების გამოქვეყნებას, ხოლო მოთამაშე ვალდებულია ეტაპობრივად გაეცნოს www.europebet.com ვებ გვერდზე არსებულ აქციის წესებს.

სხვა აქციები

6 000 000₾
მოიგე გრანდიოზული პრიზები Pragmatic-ის სლოტებში
გაიგე მეტი
N Card
ახალი თაობის N CARD უკონტაქტო გადახდის ფუნქციით
გაიგე მეტი