გაიარე SMS ვერიფიკაცია

ახალი რეგულაციების თანახმად, ყველა მომხმარებლისთვის სავალდებულო გახდა SMS ვერიფიკაცია. გთხოვთ გაიაროთ ვერიფიკაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგეზღუდებათ თამაშებთან წვდომა.

ვერიფიკაციის გასავლელად აუცილებელია ანგარიშზე შესვლა

შესვლა