ნარდი / ბურა / დომინო

დაიბრუნე წაგებული თანხა მხოლოდ ჩვენთან

გამოსცადე ახალი, ექსკლუზიური ფუნქციონალი ბურას, ნარდისა და დომინოს ქეშ მაგიდებზე. თამაშის დაწყების შემდეგ, შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩევა დაზღვეული მაგიდა და წაგებულ მოთამაშეს სრულად დაუბრუნდება რეალური ფული ანგარიშზე.

დაზღვეული ხელის ისტორია

გათამაშებულია

6 6 7 5 0 2

უკვე დაზღვეულია:

3 7 2 3 7 2 ხელი
თამაში
დრო
მომხმარებელი
თანხა
დომინო 05.03.2021
17:21
z******5 0.1₾
დომინო 05.03.2021
17:20
n******9 0.25₾
ბურა 05.03.2021
17:19
m******9 1₾
ბურა 05.03.2021
17:17
G******7 1₾
დომინო 05.03.2021
17:17
B******0 1₾
ბურა 05.03.2021
17:16
m******i 1₾
დომინო 05.03.2021
17:16
l******n 5₾
დომინო 05.03.2021
17:15
g******2 4.1₾
დომინო 05.03.2021
17:15
t******8 0.4₾
ნარდი 05.03.2021
17:15
d******. 3₾
დომინო 05.03.2021
17:08
g******2 0.5₾
ბურა 05.03.2021
17:06
k******3 0.6₾
ნარდი 05.03.2021
17:05
s******d 1₾
დომინო 05.03.2021
17:02
m******1 0.5₾
ნარდი 05.03.2021
17:01
k******1 0.1₾
ნარდი 05.03.2021
17:00
l******a 0.3₾
დომინო 05.03.2021
16:58
g******5 0.6₾
დომინო 05.03.2021
16:58
g******a 20₾
დომინო 05.03.2021
16:58
c******e 1.1₾
დომინო 05.03.2021
16:53
g******3 0.3₾
ნარდი 05.03.2021
16:52
S******1 3₾
დომინო 05.03.2021
16:51
g******7 0.5₾
ნარდი 05.03.2021
16:47
d******2 1₾
ნარდი 05.03.2021
16:45
v******a 1₾
ნარდი 05.03.2021
16:40
n******e 3.6₾
ბურა 05.03.2021
16:40
6******6 5₾
ნარდი 05.03.2021
16:40
i******7 1₾
ნარდი 05.03.2021
16:36
s******a 1₾
ნარდი 05.03.2021
16:34
I******s 2₾
ბურა 05.03.2021
16:34
b******3 0.8₾
ნარდი 05.03.2021
16:30
t******5 4.5₾
დომინო 05.03.2021
16:28
B******0 0.1₾
დომინო 05.03.2021
16:27
b******7 0.2₾
დომინო 05.03.2021
16:27
m******6 7₾
დომინო 05.03.2021
16:24
m******6 1.5₾
ნარდი 05.03.2021
16:23
b******a 0.1₾
დომინო 05.03.2021
16:23
A******i 0.2₾
დომინო 05.03.2021
16:22
s******3 0.35₾
დომინო 05.03.2021
16:19
D******A 10₾
ბურა 05.03.2021
16:18
k******3 0.8₾
დომინო 05.03.2021
16:17
m******a 5₾
დომინო 05.03.2021
16:15
c******3 10₾
ბურა 05.03.2021
16:14
j******6 0.5₾
დომინო 05.03.2021
16:13
j******7 2₾
დომინო 05.03.2021
16:11
n******4 2₾
დომინო 05.03.2021
16:11
k******a 3₾
ბურა 05.03.2021
16:10
k******3 0.8₾
დომინო 05.03.2021
16:09
t******2 1₾
ბურა 05.03.2021
16:08
c******3 1.5₾
ნარდი 05.03.2021
16:03
x******1 2₾
ნარდი 05.03.2021
16:02
f******3 0.3₾
დომინო 05.03.2021
16:00
x******a 2₾
ბურა 05.03.2021
16:00
m******i 0.6₾
დომინო 05.03.2021
15:59
g******i 0.35₾
დომინო 05.03.2021
15:58
s******1 2₾
დომინო 05.03.2021
15:57
m******7 4₾
ბურა 05.03.2021
15:55
1******a 0.5₾
დომინო 05.03.2021
15:54
n******e 2.5₾
დომინო 05.03.2021
15:52
v******i 1₾
დომინო 05.03.2021
15:52
d******o 2₾
ნარდი 05.03.2021
15:51
M******4 0.2₾
ბურა 05.03.2021
15:48
T******6 0.5₾
დომინო 05.03.2021
15:46
k******5 2₾
ბურა 05.03.2021
15:46
c******7 1₾
დომინო 05.03.2021
15:45
G******9 0.13₾
ნარდი 05.03.2021
15:45
a******8 2₾
ნარდი 05.03.2021
15:41
k******6 0.5₾
ნარდი 05.03.2021
15:39
m******1 1₾
დომინო 05.03.2021
15:36
g******3 3₾
დომინო 05.03.2021
15:36
g******a 0.4₾
ნარდი 05.03.2021
15:33
m******1 1₾
დომინო 05.03.2021
15:29
z******i 1₾
ნარდი 05.03.2021
15:27
b******9 1₾
ბურა 05.03.2021
15:23
z******s 1₾
დომინო 05.03.2021
15:23
g******4 1₾
დომინო 05.03.2021
15:22
M******4 0.4₾
ნარდი 05.03.2021
15:20
d******1 0.5₾
დომინო 05.03.2021
15:19
m******7 0.1₾
დომინო 05.03.2021
15:19
t******i 7.5₾
ნარდი 05.03.2021
15:18
p******5 1.8₾
დომინო 05.03.2021
15:17
a******3 10₾
ბურა 05.03.2021
15:17
l******2 1₾
დომინო 05.03.2021
15:16
a******7 0.05₾
ნარდი 05.03.2021
15:15
k******5 2₾
დომინო 05.03.2021
15:13
p******1 1₾
ნარდი 05.03.2021
15:10
t******i 0.05₾
დომინო 05.03.2021
14:59
b******0 0.2₾
დომინო 05.03.2021
14:59
g******d 0.3₾
დომინო 05.03.2021
14:58
d******a 5₾
ბურა 05.03.2021
14:58
k******a 1₾
ნარდი 05.03.2021
14:56
g******0 1₾
დომინო 05.03.2021
14:55
m******7 1₾
ბურა 05.03.2021
14:54
P******a 2₾
ბურა 05.03.2021
14:53
1******a 0.5₾
ბურა 05.03.2021
14:52
K******A 0.5₾
დომინო 05.03.2021
14:52
m******n 0.5₾
დომინო 05.03.2021
14:47
g******6 2.5₾
ნარდი 05.03.2021
14:45
f******3 0.3₾
ნარდი 05.03.2021
14:40
l******6 0.4₾
ნარდი 05.03.2021
14:35
n******e 1₾
წესები და პირობები
როდის იწყება აქცია და როგორ მივიღო მონაწილეობა?
 • აქცია იწყება 14 მარტს 00:00 საათზე.
 • აქციის ფარგლებში მოთამაშეს აქვს შესაძლებლობა, რომ ბურას, ნარდისა და დომინოს მობილურის ან დესკტოპის ვერსიიდან თამაშისას ისარგებლოს დაზღვეული ხელის ფუნქციონალით.
როგორ ვითამაშო დაზღვეული ხელი?
 • დაზღვეული ხელის სტატუსის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ქეშ მაგიდებზე თამაშისას.
 • დაზღვეული ხელის სტატუსის მიღება ხდება შემთხვევითობის პრინციპით.
 • დაზღვეული ხელის სტატუსის მიღებას მომხმარებლები გაიგებენ თამაშის დაწყებამდე, შეტყობინების მეშვეობით.
 • დაზღვეული მაგიდის სტატუსი გამოჩნდება როგორც მიმდინარე მაგიდაზე, ასევე თამაშის ლობიში.
როდის დამიბრუნდება თანხა?
 • დაზღვეული ხელის წაგების შემთხვევაში, თამაშის დასრულებისთანავე მოთამაშეს დაუბრუნდება წაგებული თანხა სრულად, საკუთარ ანგარიშზე.
  • მაგალითად, მოთამაშე დაჯდა 10 ლარიან მაგიდასთან, რომელზეც გააქტიურდა დაზღვევის ფუნქციონალი. წაგების შემთხვევაში ის დაიბრუნებს სრულ თანხას საკუთარ ანგარიშზე რეალური ფულის სახით, 10 ლარს.
 • ერთ მაგიდაზე მაქსიმალური დასაბრუნებელი თანხა შეადგენს 50₾-ს.
სხვადასხვა
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, მოიხსნება გათამაშებიდან და ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება აქციის პირობებში. კომპანია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს ცვლილებების გამოქვეყნებას, ხოლო მოთამაშე ვალდებულია ეტაპობრივად გაეცნოს www.europebet.com ვებ გვერდზე არსებულ აქციის წესებს.

სხვა აქციები

გატეხე ოქროს სეიფი
სუპერპრიზების მისაღებად
გაიგე მეტი
ყოველი მეექვსე უფასოა
ითამაშე 5 სპინ თამაში და მიიღე ყოველი მე-6 უფასოდ
გაიგე მეტი