ნარდი / ბურა / დომინო

დაიბრუნე წაგებული თანხა მხოლოდ ჩვენთან

გამოსცადე ახალი, ექსკლუზიური ფუნქციონალი ბურას, ნარდისა და დომინოს ქეშ მაგიდებზე. თამაშის დაწყების შემდეგ, შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩევა დაზღვეული მაგიდა და წაგებულ მოთამაშეს სრულად დაუბრუნდება რეალური ფული ანგარიშზე.

დაზღვეული ხელის ისტორია

გათამაშებულია

7 5 8 9 6 5

უკვე დაზღვეულია:

4 1 9 3 3 5 ხელი
თამაში
დრო
მომხმარებელი
თანხა
დომინო 16.05.2021
22:52
G******5 0.65₾
ნარდი 16.05.2021
22:49
s******1 0.5₾
დომინო 16.05.2021
22:48
G******I 0.75₾
დომინო 16.05.2021
22:48
s******9 0.5₾
დომინო 16.05.2021
22:48
N******8 3₾
დომინო 16.05.2021
22:45
m******8 10₾
დომინო 16.05.2021
22:43
s******2 0.25₾
დომინო 16.05.2021
22:41
n******i 0.5₾
დომინო 16.05.2021
22:39
g******5 2₾
დომინო 16.05.2021
22:38
k******0 1.5₾
ბურა 16.05.2021
22:36
N******3 5₾
ნარდი 16.05.2021
22:28
s******0 4.44₾
დომინო 16.05.2021
22:25
H******h 1₾
ნარდი 16.05.2021
22:24
r******u 1₾
დომინო 16.05.2021
22:23
s******7 9₾
ბურა 16.05.2021
22:21
k******8 0.5₾
ნარდი 16.05.2021
22:18
m******1 0.61₾
ნარდი 16.05.2021
22:16
i******0 0.5₾
დომინო 16.05.2021
22:16
b******4 20₾
ბურა 16.05.2021
22:15
k******1 1.5₾
ბურა 16.05.2021
22:12
N******a 0.5₾
ნარდი 16.05.2021
22:12
i******0 0.5₾
ბურა 16.05.2021
22:10
b******3 1₾
დომინო 16.05.2021
22:09
t******9 2₾
ნარდი 16.05.2021
22:09
a******6 0.05₾
დომინო 16.05.2021
22:05
o******o 50₾
დომინო 16.05.2021
22:03
M******o 0.25₾
ბურა 16.05.2021
21:57
N******a 0.5₾
დომინო 16.05.2021
21:56
s******i 20₾
ბურა 16.05.2021
21:56
p******3 1.15₾
დომინო 16.05.2021
21:56
g******7 0.2₾
ბურა 16.05.2021
21:56
g******a 0.1₾
დომინო 16.05.2021
21:55
g******i 0.1₾
ნარდი 16.05.2021
21:55
g******i 0.5₾
დომინო 16.05.2021
21:54
g******k 0.5₾
დომინო 16.05.2021
21:53
z******3 0.2₾
დომინო 16.05.2021
21:53
l******4 0.5₾
დომინო 16.05.2021
21:53
t******i 10₾
ნარდი 16.05.2021
21:52
c******e 0.35₾
დომინო 16.05.2021
21:51
g******7 1₾
ნარდი 16.05.2021
21:46
o******i 0.05₾
დომინო 16.05.2021
21:46
m******1 1₾
ნარდი 16.05.2021
21:43
m******9 0.07₾
დომინო 16.05.2021
21:39
z******3 0.1₾
ნარდი 16.05.2021
21:39
c******6 10₾
ნარდი 16.05.2021
21:38
s******x 2.5₾
ბურა 16.05.2021
21:38
d******u 0.4₾
დომინო 16.05.2021
21:37
M******A 0.2₾
ბურა 16.05.2021
21:37
m******0 0.5₾
ნარდი 16.05.2021
21:33
k******4 2₾
დომინო 16.05.2021
21:33
H******h 3.5₾
დომინო 16.05.2021
21:32
R******9 0.4₾
ნარდი 16.05.2021
21:30
c******7 0.1₾
დომინო 16.05.2021
21:29
M******3 0.5₾
ნარდი 16.05.2021
21:27
f******u 10₾
ნარდი 16.05.2021
21:27
w******y 1₾
დომინო 16.05.2021
21:27
r******3 0.05₾
ბურა 16.05.2021
21:27
b******3 1.5₾
ბურა 16.05.2021
21:26
c******6 3₾
ნარდი 16.05.2021
21:25
d******9 0.2₾
დომინო 16.05.2021
21:23
e******l 0.2₾
ნარდი 16.05.2021
21:23
d******1 0.5₾
დომინო 16.05.2021
21:21
e******0 0.4₾
დომინო 16.05.2021
21:18
m******1 3.7₾
ბურა 16.05.2021
21:17
j******7 1.5₾
დომინო 16.05.2021
21:16
z******4 10₾
ბურა 16.05.2021
21:16
x******5 0.1₾
ნარდი 16.05.2021
21:15
o******a 1₾
ბურა 16.05.2021
21:14
s******1 1₾
ბურა 16.05.2021
21:13
o******e 0.26₾
დომინო 16.05.2021
21:11
t******1 2₾
დომინო 16.05.2021
21:11
i******7 1₾
დომინო 16.05.2021
21:11
F******A 2₾
დომინო 16.05.2021
21:10
g******k 0.4₾
ბურა 16.05.2021
21:10
l******5 0.05₾
ნარდი 16.05.2021
21:09
1******9 1₾
ნარდი 16.05.2021
21:09
t******i 4₾
დომინო 16.05.2021
21:08
n******2 0.55₾
ბურა 16.05.2021
21:08
o******e 0.1₾
ბურა 16.05.2021
21:07
s******7 0.4₾
ბურა 16.05.2021
21:06
Z******2 0.11₾
ბურა 16.05.2021
21:04
k******9 1.5₾
დომინო 16.05.2021
21:03
r******4 5₾
ნარდი 16.05.2021
21:00
s******5 2.22₾
დომინო 16.05.2021
21:00
t******1 10₾
დომინო 16.05.2021
20:59
n******6 2₾
ნარდი 16.05.2021
20:59
i******1 0.2₾
დომინო 16.05.2021
20:57
g******6 3₾
დომინო 16.05.2021
20:56
j******3 5.8₾
ნარდი 16.05.2021
20:56
d******7 0.75₾
ბურა 16.05.2021
20:56
L******5 0.4₾
ნარდი 16.05.2021
20:56
e******a 0.25₾
ნარდი 16.05.2021
20:55
k******4 1.6₾
დომინო 16.05.2021
20:54
v******1 0.5₾
ნარდი 16.05.2021
20:53
r******2 0.5₾
ბურა 16.05.2021
20:51
s******o 1₾
ბურა 16.05.2021
20:50
s******o 1₾
დომინო 16.05.2021
20:50
e******l 0.25₾
ბურა 16.05.2021
20:48
s******o 1₾
ნარდი 16.05.2021
20:45
m******8 1₾
წესები და პირობები
როდის იწყება აქცია და როგორ მივიღო მონაწილეობა?
 • აქცია იწყება 14 მარტს 00:00 საათზე.
 • აქციის ფარგლებში მოთამაშეს აქვს შესაძლებლობა, რომ ბურას, ნარდისა და დომინოს მობილურის ან დესკტოპის ვერსიიდან თამაშისას ისარგებლოს დაზღვეული ხელის ფუნქციონალით.
როგორ ვითამაშო დაზღვეული ხელი?
 • დაზღვეული ხელის სტატუსის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ქეშ მაგიდებზე თამაშისას.
 • დაზღვეული ხელის სტატუსის მიღება ხდება შემთხვევითობის პრინციპით.
 • დაზღვეული ხელის სტატუსის მიღებას მომხმარებლები გაიგებენ თამაშის დაწყებამდე, შეტყობინების მეშვეობით.
 • დაზღვეული მაგიდის სტატუსი გამოჩნდება როგორც მიმდინარე მაგიდაზე, ასევე თამაშის ლობიში.
როდის დამიბრუნდება თანხა?
 • დაზღვეული ხელის წაგების შემთხვევაში, თამაშის დასრულებისთანავე მოთამაშეს დაუბრუნდება წაგებული თანხა სრულად, საკუთარ ანგარიშზე.
  • მაგალითად, მოთამაშე დაჯდა 10 ლარიან მაგიდასთან, რომელზეც გააქტიურდა დაზღვევის ფუნქციონალი. წაგების შემთხვევაში ის დაიბრუნებს სრულ თანხას საკუთარ ანგარიშზე რეალური ფულის სახით, 10 ლარს.
 • ერთ მაგიდაზე მაქსიმალური დასაბრუნებელი თანხა შეადგენს 50₾-ს.
სხვადასხვა
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, მოიხსნება გათამაშებიდან და ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება აქციის პირობებში. კომპანია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს ცვლილებების გამოქვეყნებას, ხოლო მოთამაშე ვალდებულია ეტაპობრივად გაეცნოს www.europebet.com ვებ გვერდზე არსებულ აქციის წესებს.

სხვა აქციები

5 000 000₾
ჩაერთე ლიდერბორდების სერიაში
გაიგე მეტი
10 000 000₾
მოიგე გრანდიოზული პრიზები Pragmatic-ის სლოტებში
გაიგე მეტი