მიიღე 100-მდე
საჩუქარი

გააკეთე პირველი დეპოზიტი

გაიორმაგე შემოტანილი თანხა როგორც კი გაივლი ანგარიშის ვერიფიკაციას

მიიღე საჩუქრად იმდენივე ფული, რამდენსაც შემოიტან,
მხოლოდ შემდეგი ოდენობის პირველ დეპოზიტზე:

პირველი დეპოზიტი

ბონუსი

10

+10

20

+20

30

+30

50

+50

100

+100

გაითვალისწინე!

 • სხვა თანხის (მაგ.:15₾) შემოტანის შემთხვევაში ბონუსი არ გაიცემა.
 • ბონუს თანხის მისაღებად აუცილებელია ჯერ პირველი დეპოზიტის გაკეთება და მხოლოდ შემდგომ ანგარიშის ვერიფიკაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი არ დაირიცხება.
 • ბონუს თანხა დაირიცხება ანგარიშის ვერიფიკაციის დასრულებისთანავე.
 • მოთამაშეს შეუძლია უარი თქვას ბონუსზე და აქციის პირობების შეუსრულებლად, ევროპაბეთის წესების მიხედვით, გაიტანოს დეპოზიტის თანხა.
 • მოთამაშე ვერ მიიღებს ან ჩამოეჭრება უკვე მიღებული ბონუსი თუ საკუთარ თანხას:
  • განათავსებს სპორტში 1.2-ზე ნაკლები კოეფიციენტის მქონე პოზიციაზე. ბილეთში შემავალი ყველა პოზიცია უნდა აკმაყოფილებდეს მინ. კოეფიციენტის შეზღუდვას.
  • მაგიდის თამაშებსა და პოკერში განზრახ წააგებს სხვა მოთამაშესთან.
  • ლაივ სამორინეში, რულეტის მაგიდაზე თამაშის დროს, მოთამაშის მიერ ერთ სპინზე განთავსებული ფსონები მოიცავს სათამაშო ბორბლის მინდორზე არსებული რიცხვების 70%-ზე მეტს.
 • ბონუსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი მომხმარებლებისთვის.

ბონუსის გამოყენება:

 • ბონუსის გამოყენების ვადა - 5 დღე.
 • ბონუს თანხის გამოყენება შესაძლებელია ყველგან Boom-ის, Dice-ის, პოკერისა და მაგიდის თამაშების გარდა.
 • ბონუს თანხის ან ბონუს თანხით მოგებული პრიზის გასატანად, ვერიფიკაციის შემდგომ, აუცილებელია:
  • ბონუს თანხაზე 20-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება სპორტში/ვირტუალურ სპორტში;
  • ბონუს თანხაზე 20-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება სლოტებში;
  • ბონუს თანხაზე 40-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება ლაივ სამორინეში;
  • ბონუს თანხაზე 20-ჯერ მეტი ფსონის განთავსება კენოში;
წესები და პირობები
როგორ მივიღო Welcome Bonus?
 • Welcome Bonus-ის მისაღებად მოთამაშემ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ან უკვე ჰქონდეს ევროპაბეთის არავერიფიცირებული ანგარიში.
 • მოთამაშემ ევროპაბეთის არავერიფიცირებული ანგარიშით უნდა გააკეთოს პირველი დეპოზიტი და თანხა უნდა იყოს ზუსტად 10₾, 20₾, 30₾, 50₾ ან 100₾. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი არ დაირიცხება.
 • ბონუს თანხის მისაღებად აუცილებელია ჯერ პირველი დეპოზიტის გაკეთება და მხოლოდ შემდგომ ანგარიშის ვერიფიკაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი არ დაირიცხება.
 • მოთამაშემ უნდა გაათამაშოს პირველი დეპოზიტის 100%.
როდის დაირიცხება Welcome Bonus?
 • ვერიფიკაციის პროცესის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მოთამაშის ანგარიშზე დაირიცხება შემოტანილი თანხის რაოდენობის ტოლი ბონუსი.
 • თუ მოთამაშე ვერიფიკაციის პროცესის დასრულებამდე გაათამაშებს საკუთარ თანხას, ფსონის აუცილებელი პირობების გათვალისწინებით, ის ამ შემთხვევაშიც მიიღებს Welcome Bonus-ს.
რა შემთხვევაში ვერ მივიღებ ან ჩამომეჭრება ბონუსი?
 • მოთამაშე ვერ მიიღებს ან ჩამოეჭრება უკვე მიღებული ბონუსი თუ საკუთარ თანხას:
  • სპორტში განათავსებს 1.2-ზე ნაკლები კოეფიციენტის მქონე პოზიციაზე. ბილეთში შემავალი ყველა პოზიცია უნდა აკმაყოფილებდეს მინ. კოეფიციენტის შეზღუდვას.
  • მაგიდის თამაშებსა და პოკერში განზრახ წააგებს სხვა მოთამაშესთან.
  • ლაივ სამორინეში, რულეტის მაგიდაზე თამაშის დროს, მოთამაშის მიერ ერთ სპინზე განთავსებული ფსონები მოიცავს სათამაშო ბორბლის მინდორზე არსებული რიცხვების 70%-ზე მეტს.
როგორ გავათამაშო ბონუსი?
 • საკუთარი თანხის გათამაშების შემდეგ შესაძლებელია ბონუს თანხით თამაში.
 • ბონუსის გამოყენების ვადაა 5 დღე.
 • ბონუს თანხის გამოყენება შესაძლებელია ყველგან, BOOM-ის, DICE-ის, პოკერის და მაგიდის თამაშების გარდა.
 • ბონუს თანხით მოგებული პრიზის გასატანად საჭიროა:
  • ბონუსზე 20 -ჯერ მეტი თანხის გათამაშება სპორტში/ვირტუალურ სპორტში.
  • ბონუსზე 20 -ჯერ მეტი თანხის გათამაშება სლოტებში.
  • ბონუსზე 20 -ჯერ მეტი თანხის გათამაშება კენოში.
  • ბონუსზე 40-ჯერ მეტი თანხის გათამაშება ლაივ კაზინოში.
 • მაგალითად, თუ მოთამაშემ შემოიტანა 10₾ და მიიღო 10₾ ბონუსის სახით, ეს ნიშნავს, რომ:
  • სპორტში/ვირტუალურ სპორტში, სლოტებსა და კენოში საჭიროა გაათამაშოს 10*20 = 200₾
  • ლაივ კაზინოს თამაშებში საჭიროა გაათამაშოს 10*40=400
  • აქციით განსაზღვრული სხვა თანხის შემოტანის შემთხვევაში, გასათამაშებელი თანხის ოდენობა იგივე პრინციპით გამოითვლება.
შესაძლებელია თუ არა ბონუსის პროგრესის შემოწმება?
 • მოთამაშეს ბონუსის პროგრესის პროცენტული მაჩვენებლის შემოწმება აქტიური „ბონუსების“ განყოფილებიდან შეუძლია.
 • პროგრესის 100%-ზე შესრულების შემთხვევაში პროცენტული მაჩვენებელი „ბონუსების“ განყოფილებიდან გაქრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბონუსის პირობა შესრულებულია და მოთამაშეს უკვე შეუძლია თანხის განაღდება.
შესაძლებელია თუ არა ბონუს შეთავაზებაზე უარის თქმა?
 • მოთამაშეს შეუძლია უარი თქვას ბონუსზე და აქციის პირობების შეუსრულებლად, ევროპაბეთის წესების მიხედვით, გაიტანოს დეპოზიტის თანხა.
 • მოთამაშეს საკუთარ ანგარიშში, აქტიური „ბონუსები“-ს განყოფილებიდან შეუძლია ბონუს შეთავაზების გაუქმება.
 • ბონუსის გაუქმების შემთხვევაში, მოთამაშეს ავტომატურად ჩამოეჭრება მხოლოდ ბონუს თანხით მოგებული თანხა.
 • სპორტში აქტიური ბილეთის არსებობის შემთხვევაში, ბონუსის გაუქმება ბილეთის ასახვამდე შეუძლებელია.
ზოგადი
 • ბონუს თანხის მისაღებად აუცილებელია ვერიფიკაცია დასრულდეს იმავე თვეში, რომელშიც განხორციელდა დეპოზიტი.
 • ბონუსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი მომხმარებლებისთვის.
 • ნებისმიერი სახის არასამართლიანი თამაში დაისჯება ევროპაბეთის წესების შესაბამისად და ასეთ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე, კომპანიის გადაწყვეტილებით, ვერ მიიღებს არასამართლიანად მოგებულ თანხას.
 • ევროპაბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება აქციის პირობებში. კომპანია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს ცვლილებების გამოქვეყნებას, ხოლო მოთამაშე ვალდებულია ეტაპობრივად გაეცნოს www.europebet.com ვებ გვერდზე არსებულ აქციის წესებს.

სხვა აქციები

6 000 000₾
მოიგე გრანდიოზული პრიზები Pragmatic-ის სლოტებში
გაიგე მეტი
N Card
ახალი თაობის N CARD უკონტაქტო გადახდის ფუნქციით
გაიგე მეტი