გაეცანი თამაშის ძირითად წესებს:

სულ 52
კარტი

თამაში 52 კარტიანი დასტით მიმდინარეობს (ჯოკრების გარეშე)

17 ხელის
კარტი

17 ხელის კარტიდან 13, 3 რიგად უნდა გაიხსნას, ხოლო დანარჩენი 4 მოთამაშემ უნდა გადააგდოს

მაქს. 3
მოთამაშე

მოთამაშეთა მაქსიმალური რაოდენობა - 3

მაგიდაზე არ არსებობს:

საერთო კარტი

ვაჭრობის ეტაპი

მოთამაშის მიზანია შეაგროვოს კომბინაციები 3 რიგში, ზევიდან-ქვევით ზრდადი მიმართულებით
ზედა რიგი 3 კარტი - ყველაზე სუსტი კომბინაცია
შუა რიგი 5 კარტი - საშუალო სიძლიერის კომბინაცია
ქვედა რიგი 5 კარტი - ყველაზე ძლიერი კომბინაცია
Alternate Text
მოთამაშეებს კარტი რიგრიგობით 5 ქუჩად ურიგდებათ, თითოეულს ჯამში 13 კარტი
1

1-ლი ქუჩა

თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება 5 ღია კარტი, რომლებიც რიგებში უნდა დაალაგოს. კარტი აღარ იცვლება.

2

2 - 5 ქუჩები

თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება 3 დახურული კარტი, საიდანაც 2-ს მოთამაშე რიგებში ანაწილებს, რომლებიც იხსნება დარჩენილი კარტის გადაგდების შემდეგ.

მოთამაშის მიზანია ქულების დაგროვება
მოთამაშეების კომბინაციები რიგების დაცვით ერთმანეთთან დარდება
0

ქულა

ე.წ. მკვდარი ხელი, თუ მოთამაშემ არ დაიცვა კომბინაციების სიძლიერის თანმიმდევრობა რიგების მიხედვით
1

ქულა

ყოველი რიგის მოგება
3

ქულა

სამივე რიგის მოგება
ზედა რიგი
კომბინაცია ქულა
66 1
77 2
88 3
99 4
TT 5
JJ 6
QQ 7
KK 8
AA 9
222 10
333 11
444 12
555 13
666 14
777 15
888 16
999 17
TTT 18
JJJ 19
QQQ 20
KKK 21
AAA 22
შუა რიგი
კომბინაცია ქულა
სამი ერთნაირი 2
სტრიტი 4
ფლეში 8
ფულ ჰაუსი 12
კარე 20
სტრიტ ფლეში 30
როიალ ფლეში 50
ქვედა რიგი
კომბინაცია ქულა
სტრიტი 2
ფლეში 4
ფულ ჰაუსი 6
კარე 10
სტრიტ ფლეში 15
როიალ ფლეში 25
პარტიაში ხელების რაოდენობა მოთამაშეების რაოდენობის ტოლია, გარდა:

პარტია სრულდება თუ ერთი მოთამაშის გარდა ყველა წააგებს ჩიპებს.

პარტიას კიდევ ერთი ხელი ემატება, თუ რომელიმე მოთამაშე შეაგროვებს კომბინაციას „Fantasy“.

Fantasy
კომბინაცია
იკვრება მაშინ, როდესაც:
  • ზედა რიგში მინ. 2 ქალია
  • ხელი არაა მკვდარი

მოთამაშეს, რომელმაც გახსნა „Fantasy“, ბოლოს ერთიანად ურიგდება 14 დახურული კარტი

  • Classic და Unlimited შემთხვევაში რიგდება 14 კარტი;
  • Progressive classic და Progressive unlimited შემთხვევაში 14-დან 17 კარტამდე, ზედა რიგში კომბინაციის სიძლიერის გათვალისწინებით:
QQ-14 | KK-15 | AA-16 | 222+ - 17
Alternate Text
მოთამაშეს შეუძლია გაიმეოროს ფანტაზია, თუ:
  • დააგროვებს სამი ერთნაირის კომბინაციას ზედა რიგში.
  • დააგროვებს კარეს (ოთხ ერთნაირს) ქვედა რიგში
Alternate Text

Classic და Progressive classic მაგიდებზე მოთამაშეებს Fantasy რეჟიმის გამეორება მხოლოდ ერთხელ შეუძლიათ.
Unlimited და Progressive unlimited მაგიდებზე კი გამეორებების რაოდენობა შეზღუდული არ არის.

Alternate Text
ქულის ღირებულება და მოგების გადახდა

ქულის ღირებულება განსაზღვრულია ყოველ მაგიდაზე

ქულების დაჯამება ხდება პარტიის ბოლოს

თანხა მოთამაშეების ქულების წყვილად შედარების შემდეგ ნაწილდება

დილერის მარცხნივ მჯდომი მოთამაშე იხდის პირველი

შესაძლოა მოთამაშემ ჩიპები მთლიანად ერთ ადამიანთან წააგოს და დანარჩენს ვერ გადაუხადოს

ჩინური პოკერის ტერმინები:

ბაი ინი — თანხის ის აუცილებელი საჭირო რაოდენობა, რომელიც უნდა ჰქონდეს მოთამაშეს პოკერის კონკრეტულ მაგიდაზე დაჯდომისას. ბაი ინი ლიმიტის ტოლია.

ლიმიტი – წაგების ლიმიტი ერთ პარტიაზე. თუ მოთამაშეს მაგიდაზე ლიმიტზე მეტი თანხა აქვს, ის მხოლოდ წინასწარ ლიმიტით განსაზღვრული თანხით თამაშს შეძლებს.

ქულის ღირებულება — 1 ქულის ღირებულება ნაღდ ფულში.

ჩინური პოკერის საკომისიო შეადგენს 5%-ს, მაქსიმუმ 10 ლარს და იჭრება მოთამაშეების მიერ მოგებული თანხიდან. რეიქი თანაბრად იყოფა ხელში მონაწილე მოთამაშეებზე.

სხვა აქციები

10 000 000₾
მოიგე გრანდიოზული პრიზები Pragmatic-ის სლოტებში
გაიგე მეტი
N Card
ახალი თაობის N CARD უკონტაქტო გადახდის ფუნქციით
გაიგე მეტი